کارت‌های بازرگانی
کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان سیب رفع تعلیق می شود 18 بهمن 1399

کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان سیب رفع تعلیق می شود

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان سیب در حال برطرف شدن است و نشانه های رفع مشکل این صادرات 300 هزار تن سیب درختی از سردخانه های استان است.