کارآفرینی
نبود حمایت از صنایع پیشرفته عامل فرار مغزها از آذربایجان غربی 19 بهمن 1399

نبود حمایت از صنایع پیشرفته عامل فرار مغزها از آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی گفت: خلاء وجود دستگاه های حمایتی مانند صندوق حمایت از صنایع پیشرفته یکی از دلایل نا امیدی و فرار مغزها از این استان در سالیان اخیر بوده است.