چالش اقتصادی
انباشت سیب جاده ایی چالش کهنه اقتصادی آذربایجان غربی/جناب معاون استاندار بیدار شوید! 15 بهمن 1399

انباشت سیب جاده ایی چالش کهنه اقتصادی آذربایجان غربی/جناب معاون استاندار بیدار شوید!

سالانه یک سوم محصول تولیدی سیب درختی آذربایجان غربی، به سیب صنعتی و کنار جاده ایی تبدیل می شود و زمینه حضور دلالان را فراهم می کند اما معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی، هنوز معتقد است که «نباید اجازه داد این موضوع به چالشی برای اقتصاد استان و بدمنظر شدن حاشیه جاده ها تبدیل شود».