پیگیری قضایی
آیا شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی از تامین منابع مالی آب روستای ترشکان مهاباد پا پس کشید! 14 بهمن 1399

آیا شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی از تامین منابع مالی آب روستای ترشکان مهاباد پا پس کشید!

با گذشت یک ماه و نیم از نفوذ پساب خروجی شهرک صنعتی مهاباد به منابع آب شرب چندین روستای بخش مرکزی این شهرستان، مردم روستای ترشکان هنوز آب پایدار ندارند. در حالی که قرار بود منابع مالی تامین آب این روستا توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان تامین شود، اما مدیر آبفای شهرستان مهاباد می گوید: «شرکت شهرک های صنعتی تا کنون هزینه عملیات را عهده دار نشده است».