پاسکاری زمان افتتاح
آیا پروژه ملی و معلق تالار مرکزی ارومیه امسال به افتتاح می رسد؟ 23 بهمن 1399

آیا پروژه ملی و معلق تالار مرکزی ارومیه امسال به افتتاح می رسد؟

پروژه ملی تالار مرکزی ارومیه، 13 سال بعد از کلنگ زنی همچنان جهت افتتاح به مناسبت های مختلف پاسکاری می شود. قرار بود در سفر هفته گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه به بهره برداری برسد اما به دلیل داشتن نواقصی افتتاح نشد. اکنون وعده چندین باره افتتاح آن، به اسفند ماه موکول شده است.