پاداش‌های صادراتی
خبر خوب برای صادرکنندگان سیب آذربایجان غربی 14 بهمن 1399

خبر خوب برای صادرکنندگان سیب آذربایجان غربی

معاون رئیس جمهور در ارومیه گفت: دولت پاداش‌های صادراتی معوق را تا قبل از پایان سال پرداخت می کند.