هیلاری کلینتون
ساختن فیلم درباره کردها خیانت های آمریکا را جبران نمی کند 13 بهمن 1399
پژوهشگر ارشد مسائل کردها:

ساختن فیلم درباره کردها خیانت های آمریکا را جبران نمی کند

پروفسور ژین باجلان معتقد است ساختن فیلم درباره شجاعت دختران کرد در سوریه نمی تواند خیانت های آمریکا از جمله کمک به ترکیه برای دستگیری اوجالان و یا دادن چراغ سبز به ترکیه برای حمله به کردهای سوریه را جبران کند.