نوه
اعتراف نوه به قتل مادربزرگ ۷۵ ساله در کرمانشاه / جسد زن تنها را به رودخانه انداختند 16 بهمن 1399

اعتراف نوه به قتل مادربزرگ ۷۵ ساله در کرمانشاه / جسد زن تنها را به رودخانه انداختند

پسر 25 ساله بخاطر پول مادربزرگ 75 ساله اش را به قتل رساند و فرار کرد.