نجات بیمار
شهروند بوکانی به سه نفر دیگر جان‌ دوباره بخشید 17 بهمن 1399

شهروند بوکانی به سه نفر دیگر جان‌ دوباره بخشید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: اهدای اعضای یک مرد 51 ساله بوکانی موجب نجات و ادامه زندگی برای 3 بیمار نیازمند به عضو شد.