نایب رئیس مجلس
نایب رئیس مجلس: در بحث مناطق آزاد مشکل حاکمیتی وجود دارد 09 مرداد 1400

نایب رئیس مجلس: در بحث مناطق آزاد مشکل حاکمیتی وجود دارد

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث مناطق آزاد مشکل حاکمیتی وجود دارد و بعضی از قوانین مانعی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این مناطق است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی وارد ارومیه شد 25 بهمن 1399

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی وارد ارومیه شد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وارد ارومیه شدند.