ناپایدار
هشدارها در خصوص وضعیت خطرناک شیوع کرونا در مهاباد 19 بهمن 1399

هشدارها در خصوص وضعیت خطرناک شیوع کرونا در مهاباد

مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: وضعیت آبی کرونا در این شهرستان بسیار ناپایدار و شکننده بوده و هر لحظه امکان تغییر شرایط به وضعیت خطرناک وجود دارد.