ناموسی
بازداشت قاتل کرمانشاهی توسط ۲ خبرنگار در صحنه قتل / رگبار زن ، برادرزن و وکیل + عکس 14 بهمن 1399

بازداشت قاتل کرمانشاهی توسط ۲ خبرنگار در صحنه قتل / رگبار زن ، برادرزن و وکیل + عکس

ظهر امروز صدای شلیک و فریاد در مقابل دادگستری استان کرمانشاه آرامش خیابان را بر هم زد و در خیابان خون راه افتاد. این حادثه مرگبار با سه فقره قتل پایان یافت.