منصور اولی
به یاد فرزندِ شایسته کردستان 25 مرداد 1400

به یاد فرزندِ شایسته کردستان

امروز 25 مرداد سالروز درگذشت بزرگ مردی است که نامش در خاطر بزرگ و کوچک و پیر و جوان و حتی نسلی که پس از فوت او به دنیا آمده است در کردستان ماندگار شده است.

حقوق کارگران؛ ماهی گیری های سیاسی و آنچه باید انجام شود 06 اسفند 1399

حقوق کارگران؛ ماهی گیری های سیاسی و آنچه باید انجام شود

این روزها خیلی ها مدافع حقوق کارگران شده اند و در برخی تریبون ها برایشان دل می سوزانند و تئوری می دهند که مثلا در ماه «باید بتوانند چند بار گوشت بخرند» نکته تهدیدآمیزی که از برآیند سخنان سیاسیون در مورد حقوق کارگران مشخص می شود این است که می خواهند «مولدترین» طبقه فعال ایران را تبدیل به مستمری بگیران شایان ترحم کنند.

کارگران زیر تیغ 13 بهمن 1399

کارگران زیر تیغ

«کارگران» زیر تیغ فشارهایی هستند که اگر به فوریت برایش فکری نشود، نیروی مولد کار و محرک تولید زیر بار این همه درد کمرهای خم شده شان خواهد شکست. شاهد مثال آن یک خط خبر از قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. محمد شریعتمداری دو روز قبل خبر داد: «7 میلیون کارگر شناسایی شده اند که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.» این یک خط خبر دردناک و از آن بالاتر خطرناک است.