مرفین
۱۲ کیلوگرم مرفین در ارومیه کشف شد 13 بهمن 1399

۱۲ کیلوگرم مرفین در ارومیه کشف شد

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: ۱۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین در ارومیه کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.