محصور سازی
عملیات اجرایی فنس کشی محدوده منطقه آزاد ماکو آغاز شد 20 بهمن 1399

عملیات اجرایی فنس کشی محدوده منطقه آزاد ماکو آغاز شد

با حضور مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، عملیات اجرایی فاز اول فنس کشی محدوده منطقه آزاد ماکو بطول ۱۰ کیلومتر آغاز شد.