مجمع نمايندگان
پیگیری فعال كردن استانداران مناطق مرزی کشور جهت ارتباط با كشورهای همسايه 17 آبان 1400

پیگیری فعال كردن استانداران مناطق مرزی کشور جهت ارتباط با كشورهای همسايه

رییس جمهور در نامه ایی به وزیر کشور خواست تا گزارش روند اقدامات فعال كردن استانداران مناطق مرزي كشور جهت هماهنگي با استانداران مجاور در كشورهاي همسايه و فعال شدن بازارچه هاي مرزي تا حصول نتیجه نهایی به دفتر ریاست جمهوری ارسال شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه به کردستان سفر می کند 14 بهمن 1399

رییس سازمان برنامه و بودجه به کردستان سفر می کند

رییس سازمان برنامه و بودجه کردستان از سفر محمد باقر نوبخت، معاون رییس جمهور به استان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته خبر داد.