فنی و حرفه‌ای
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای منابع طبیعی در آذربایجان غربی تاسیس شد 19 بهمن 1399
برای نخستین بار؛

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای منابع طبیعی در آذربایجان غربی تاسیس شد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در دهمین جلسه هیئت نظارت بر فعالیت آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی ضمن موافقت با تاسیس اولین آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای منابع طبیعی در استان، مجوز تاسیس ۱۴ آموزشگاه آزاد صادر شد.