فعالیت غیر قانونی
دستگیری کولبران در چالدران تکذیب شد 25 بهمن 1399
فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی:

دستگیری کولبران در چالدران تکذیب شد

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی گفت: در توابع گروهان مرزی چالدران کولبر وجود ندارد و خبر دستگیری کولبران در چالدران کذب محض است.