فاسد شدن سیب
صادرات لاکپشتی و ترس از فاسد شدن محصول در قطب سیب ایران! 12 دی 1400

صادرات لاکپشتی و ترس از فاسد شدن محصول در قطب سیب ایران!

با رسیدن به روزهای پایانی مهلت صادرات سیب، همچنان ٦٠٠ هزار تن سیب صادراتی در سردخانه های آذربایجان غربی، در حسرت صادرات تلمبار شده اند و مثل همیشه باغداران، باج عدم رفع موانع صادراتی را می دهند که هیچوقت درآمدهای ارزی صادرات قبلی سیب، صرف ساماندهی آن نشده است!

خطر جدی فاسد شدن سیب های تولیدی آذربایجان غربی/ روند صادرات کند است! 15 بهمن 1399

خطر جدی فاسد شدن سیب های تولیدی آذربایجان غربی/ روند صادرات کند است!

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بر لزوم تسریع در صادرات سیب درختی گفت: زمان بسیار کمی برای صادرات سیب های انباشته در سردخانه ها داریم و در صورت عدم رفع مشکلات صادرات این محصول فاسد شده و بخش کشاورزی استان هم متضرر می شود.