طرح های نیمه تمام
۶۳۷ میلیارد تومان برای طرح های نیمه تمام آذربایجان غربی نیاز است 13 بهمن 1399
معاون رییس جمهور:

۶۳۷ میلیارد تومان برای طرح های نیمه تمام آذربایجان غربی نیاز است

معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پیش بینی شده که برای ۳۶ طرح و پروژه نیمه تمام باقیمانده در استان آذربایجان غربی ۶۳۷ میلیارد تومان نیاز است، که در جلسه شورای برنامه ریزی این طرح ها مصوب می شود و در ۶ ماه آینده به اتمام خواهند رسید.