صندوق حمایتی
نبود حمایت از صنایع پیشرفته عامل فرار مغزها از آذربایجان غربی 19 بهمن 1399

نبود حمایت از صنایع پیشرفته عامل فرار مغزها از آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی گفت: خلاء وجود دستگاه های حمایتی مانند صندوق حمایت از صنایع پیشرفته یکی از دلایل نا امیدی و فرار مغزها از این استان در سالیان اخیر بوده است.