صادق حسین‌دوستی
شمشیر داموکلس بهادری بر سر شورای شهر ارومیه 23 بهمن 1399
هه وال موکریان گزارش می‌دهد:

شمشیر داموکلس بهادری بر سر شورای شهر ارومیه

پس از پالایش داوطلبین تصدی شهرداری ارومیه از سوی کمیته شش نفره این شورا، ۱۱ نفر به صحن شورا معرفی شدند تا نسبت به انتخاب یک نفر از میان آنها اقدام شود.