شکاف درآمدی
شکاف درآمد سرانه آذربایجان غربی با نسبت جمعیتی در ایران 14 بهمن 1399

شکاف درآمد سرانه آذربایجان غربی با نسبت جمعیتی در ایران

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی با اشاره به سهم ۴.۱ درصدی استان از جمعیت کشور بیان کرد: متاسفانه این استان شکاف قابل توجهی در حوزه درآمد سرانه با نسبت جمعیتی در کشور دارد.