شهردار جدید ارومیه
مارپیچ انتخاب شهردار جدید ارومیه به کجا می رسد؟ 15 بهمن 1399

مارپیچ انتخاب شهردار جدید ارومیه به کجا می رسد؟

بر اساس اعلام شورای شهر ارومیه و فراخوان صادره برای انتخاب شهردار، مقرر شده بود تا هفتم بهمن ماه شهردار جدید این شهر انتخاب شود اما هنوز این امر محقق نشده، با این حال تمایل اکثریت شورای شهر به انتخاب یک شهردار از داخل مجموعه شهرداری است.