شروع
اجرای واکسیناسیون کرونا در آذربایجان غربی 21 بهمن 1399

اجرای واکسیناسیون کرونا در آذربایجان غربی

واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹ همزمان با سراسر کشور با تزریق واکسن به ۱۰ نفر از کادر درمان در آذربایجان غربی آغاز شد.