سیب تلمبار شده
ورود هزاران تن سیب تلمبار شده آذربایجان غربی در سردخانه ها به بورس کالا! 24 بهمن 1399

ورود هزاران تن سیب تلمبار شده آذربایجان غربی در سردخانه ها به بورس کالا!

در نشت بورس کالای ایران موضوع امکان سنجی ورود محصولات استان آذربایجان غربی از جمله سیب به بورس کالا مطرح و عرضه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن سیب موجود در سردخانه های این استان در اولویت اقدامات قرار گرفت.