بایگانی‌های سیب اشنویه - پایگاه خبری هه وال موکریان | مکریان
۱۳ درصد سیب تولیدی اشنویه در سردخانه ها باقی است ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

۱۳ درصد سیب تولیدی اشنویه در سردخانه ها باقی است

مدیر جهاد کشاورزی اشنویه گفت: امسال بیش از ۱۵۰ هزارتُن سیب در این شهرستان تولید شده که از این مقدار بیش از ۱۰۰ هزار تُن برای صادرات و میوه شب عید در سردخانه‌های این شهرستان نگهداری می‌شد که اکنون ۲۰ هزار تن در سردخانه‌ها مانده است.

بازار سیب در اشنویه باید از حالت سنتی خارج شود / انباشت ۵۵ هزارتن مازاد در سردخانه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
فرماندار اشنویه:

بازار سیب در اشنویه باید از حالت سنتی خارج شود / انباشت ۵۵ هزارتن مازاد در سردخانه

امسال بیش از ۱۵۰ هزارتُن سیب در این شهرستان تولید شده که از این مقدار بیش از ۱۰۰ هزار تُن برای صادرات و میوه شب عید در سردخانه‌های این شهرستان انبار شده و ۵۵ هزار تن در سردخانه‌ها مانده است.