سهام معادن تکاب
ضرورت واگذاری سهام معادن تکاب به مردم بومی/ پرداخت حقوق اجتماعی توسط یکی از معادن 25 بهمن 1399

ضرورت واگذاری سهام معادن تکاب به مردم بومی/ پرداخت حقوق اجتماعی توسط یکی از معادن

نماینده شهرستان های تکاب و شاهین دژ در مجلس از توافق کتبی مدیرعامل معدن پویازرکان آغدره برای احداث محل استقرار دستگاههای سی تی اسکن و ماموگرافی در تکاب به مبلغ یک میلیارد تومان در قالب حقوق اجتماعی خبر داد.