سرهنگ قدرت آقاپور
ماجرای دستگیری بیمار فراری بیمارستان رازی تبریز چه بود؟ 14 بهمن 1399

ماجرای دستگیری بیمار فراری بیمارستان رازی تبریز چه بود؟

فرمانده انتظامی اهر از دستگیری بیمار فراری از بیمارستان رازی تبریز در کمتر از پنج ساعت در اهر خبر داد.