سرفه
توصیه مهم کرونایی متخصص بوکانی به مردم / تست منفی، رد کننده کرونا نیست 16 بهمن 1399

توصیه مهم کرونایی متخصص بوکانی به مردم / تست منفی، رد کننده کرونا نیست

یک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری بیمارستان شهید قلی پور بوکان توصیه هایی را در خصوص ویروس کرونا ارائه داد.