سال 1400
١٠٠ میلیارد تومان اعتبار تصویب شده ١٤٠٠ مهاباد/ آموزش، حمل و نقل، بهداشت و آب دارای بیشترین سهم 19 تیر 1400

١٠٠ میلیارد تومان اعتبار تصویب شده ١٤٠٠ مهاباد/ آموزش، حمل و نقل، بهداشت و آب دارای بیشترین سهم

کارشناس معین سازمان برنامه‌ریزی استان آذربایجان غربی در شهرستان مهاباد گفت: میزان اعتبار تصویب شده برای شهرستان مهاباد در سال ۱۴۰۰ یکصد میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشد ۹۱ درصدی نشان می‌دهد.

شعار سال با جلسات صوری تحقق نمی یابد 07 فروردین 1400

شعار سال با جلسات صوری تحقق نمی یابد

"توانمندی مدیران در بزنگاه و بحران ها و حل مسأله محک زده می‌شود و چند ماه آینده می تواند معیار سنجشی ارزیابی مدیران قلمداد گردد و امیدواریم جلسات پیرامون شعار سال به صورتجلسات صوری ختم نگردد و برونداد بیرونی آن به ارزشگذاری مسئولین توانمند شهرستان پاوه و استان کرمانشاه بینجامد ."

جزئیات مهم از پرداخت یارانه ها در سال ۱۴۰۰ 10 اسفند 1399

جزئیات مهم از پرداخت یارانه ها در سال ۱۴۰۰

مسئله پرداخت یارانه یکی از موضوعات پربحث اقتصاد ایران طی سال‌ های اخیر بوده است. به طوری که پس از سال ها هنوز دولت و مجلس روی آن اتفاق نظر ندارند.

سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ مشخص شد 04 اسفند 1399

سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ مشخص شد

عضو شورای عالی کار گفت: عدد سبد معیشت برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد.

خبر خوب وزیر درباره بورس سال ۱۴۰۰ 14 بهمن 1399

خبر خوب وزیر درباره بورس سال ۱۴۰۰

وزیر اقتصاد گفت: سال ۱۴۰۰ سرعت و عمق بیشتری به بازار سرمایه می‌دهیم تا تحقق رقم ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از دو بازار پول و سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی محتمل‌تر باشد.