سازمان مدیریت و برنامه ریزی
اختصاص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به بیمارستان تامین اجتماعی مهاباد 08 تیر 1400

اختصاص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به بیمارستان تامین اجتماعی مهاباد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت: امسال ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد اختصاص یافت.

شکاف درآمد سرانه آذربایجان غربی با نسبت جمعیتی در ایران 14 بهمن 1399

شکاف درآمد سرانه آذربایجان غربی با نسبت جمعیتی در ایران

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی با اشاره به سهم ۴.۱ درصدی استان از جمعیت کشور بیان کرد: متاسفانه این استان شکاف قابل توجهی در حوزه درآمد سرانه با نسبت جمعیتی در کشور دارد.