سازمان برنامه و بودجه کردستان
رییس سازمان برنامه و بودجه به کردستان سفر می کند 14 بهمن 1399

رییس سازمان برنامه و بودجه به کردستان سفر می کند

رییس سازمان برنامه و بودجه کردستان از سفر محمد باقر نوبخت، معاون رییس جمهور به استان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته خبر داد.