زیربناهای حمل و نقل
مرز باشماق مریوان ساماندهی می شود 17 بهمن 1399

مرز باشماق مریوان ساماندهی می شود

معاون راه روستایی و فرعی وزیر راه و شهرسازی گفت: پروژه توسعه ای و ساماندهی مرز باشماق تعریف شده و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن هم ۱۰۵ میلیارد تومان است که برآورد شده تا ۱۶۰ میلیارد تومان هم افزایش می یابد.