روند افزایشی
کرونا بازی‌های بومی و محلی در روستاهای مهاباد را ممنوع کرد 23 بهمن 1399

کرونا بازی‌های بومی و محلی در روستاهای مهاباد را ممنوع کرد

فرماندار ویژه مهاباد گفت: تجمع و برگزاری هرگونه بازی‌های بومی و محلی در روستاها ممنوع است و برگزاری مسابقات ورزشی تنها باید با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و با نظارت و تایید شبکه بهداشت و درمان انجام گیرد و در غیر این صورت با آن برخورد خواهد شد.