رقیب اردوغان
قوی ترین رقیب انتخاباتی اردوغان یک حزب جدید تأسیس می کند 13 بهمن 1399

قوی ترین رقیب انتخاباتی اردوغان یک حزب جدید تأسیس می کند

محرم اینجه اعلام کرده است با هدف تأسیس یک حزب سیاسی جدید از عضویت در حزب جمهوری خواه خلق استعفا خواهد کرد.