رسانه های سردست
ارتقای بازارچه مرزی «کیله» سردشت به پایانه مرزی کلید خورد 17 بهمن 1399

ارتقای بازارچه مرزی «کیله» سردشت به پایانه مرزی کلید خورد

با حضور اعضای کمیسیون عمرانی مجلس و معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارتقای بازارچه مرزی کیله سردشت به پایانه مرزی با اعتباری مصوب یک هزار میلیارد ریال کلید خورد.