رئیس شورای عالی استان ها
بازداشت ۷۵ نفر از اعضای شورای شهر و روستا در کشور/تغییر در قانون انتخابات شوراها 15 بهمن 1399

بازداشت ۷۵ نفر از اعضای شورای شهر و روستا در کشور/تغییر در قانون انتخابات شوراها

رئیس شورای عالی استان ها در خصوص اخرین وضعیت شورایاری ها، دستگیرشدگان شوراهای شهر و روستا و تغییر در قانون انتخابات شوراها توضیحاتی ارائه کرد.