رئیس جمهوری
۶ نفر تولید کننده کشاورزی آذربایجان غربی به عنوان نمونه برتر کشور شناخته شدند 19 بهمن 1399

۶ نفر تولید کننده کشاورزی آذربایجان غربی به عنوان نمونه برتر کشور شناخته شدند

در سی و پنجمین مراسم معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی که به صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهوری برگزار شد، از ۶ نمونه ملی بخش کشاورزی و ۸۴ نمونه استانی در آذربایجان غربی تجلیل شد.