خانواده اش
زنی در ارومیه توسط خانواده اش به آتش کشیده شد 21 بهمن 1399

زنی در ارومیه توسط خانواده اش به آتش کشیده شد

یک زن 28 ساله در یکی از روستاهای ارومیه توسط خانواده اش به آتش کشیده شد و جان باخت. گفته می شود انگیزه قتل انتشار یک فیلم خصوصی بوده است.