حملۀ نظامی
حکومت سوریه تهدید به حملۀ نظامی کرد / ارتش دموکراتیک واکنش نشان داد 14 بهمن 1399
اظهارات مظلوم کوبانی دربارۀ نا آرامی های قامیشلو و حسکه:

حکومت سوریه تهدید به حملۀ نظامی کرد / ارتش دموکراتیک واکنش نشان داد

مظلوم کوبانی ذهنیت حکومت مرکزی سوریه را علت اصلی تنش های امنیتی در شهرهای قامیشلو و حسکه عنوان کرد.