حمله هوایی رژیم بعث
بهمن خونین مهاباد در هاله غفلتی ٣٤ ساله! 23 بهمن 1399

بهمن خونین مهاباد در هاله غفلتی ٣٤ ساله!

روز 23 بهمن سال 1365 شهر مهاباد از 3 نقطه هدف حملات هوایی رژیم بعثی عراق قرار گرفت و روزی خونین بر تارک این شهر رقم خورد. اما با گذشت ٣٤ سال از آن روز شهدا و جانبازان این واقعه در سایه فراموشی قرار گرفته اند.