حمله هوایی
بهمن خونین مهاباد در هاله غفلتی ٣٤ ساله! 23 بهمن 1399

بهمن خونین مهاباد در هاله غفلتی ٣٤ ساله!

روز 23 بهمن سال 1365 شهر مهاباد از 3 نقطه هدف حملات هوایی رژیم بعثی عراق قرار گرفت و روزی خونین بر تارک این شهر رقم خورد. اما با گذشت ٣٤ سال از آن روز شهدا و جانبازان این واقعه در سایه فراموشی قرار گرفته اند.