حذف شطرنج باز
حذف شطرنج باز نونهال بوکانی از ترکیب تیم ملی سهوی بود 21 بهمن 1399
فدراسیون شطرنج ایران:

حذف شطرنج باز نونهال بوکانی از ترکیب تیم ملی سهوی بود

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران، حذف نونهال شطرنج باز ملی پوش بوکانی را سهوی خواند و اعلام کرد: «پایار شمسی» مستقیماً به اردوی تیم ملی نوجوانان (رده زیر 8 سال آزاد) دعوت می گردد.