تیراندازی محله قاضی خوی
ماجرای قتل عجیب جوان ۲۵ ساله در محله قاضی خوی چیست؟ 15 بهمن 1399

ماجرای قتل عجیب جوان ۲۵ ساله در محله قاضی خوی چیست؟

پسر جوان در سناریوی عجیبی و یک تیراندازی مرگبار در محله قاضی شهرستان خوی به قتل رسید.