تولید ماسک
چرا دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی مجوز تولید ماسک به مهاباد نمی دهد؟ 24 بهمن 1399

چرا دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی مجوز تولید ماسک به مهاباد نمی دهد؟

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد از سخت گیری معاونت دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی در ارایه مجوز فعالیت واحدهای تولید ماسک در این شهرستان خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی این شهرستان مهاباد همچنان در انتظار صدور مجوز برای تولید ماسک هستند.