توقیف پژو پارس
توقیف پژو پارس با ۵۵ کیلوگرم تریاک در مهاباد 14 بهمن 1399

توقیف پژو پارس با ۵۵ کیلوگرم تریاک در مهاباد

فرمانده انتظامی مهاباد گفت: حدود ۵۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع "تریاک" در این شهرستان از یک قاچاقچی توسط پلیس کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.