توسعه حمل و نقل
ارتقای بازارچه مرزی «کیله» سردشت به پایانه مرزی کلید خورد 17 بهمن 1399

ارتقای بازارچه مرزی «کیله» سردشت به پایانه مرزی کلید خورد

با حضور اعضای کمیسیون عمرانی مجلس و معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارتقای بازارچه مرزی کیله سردشت به پایانه مرزی با اعتباری مصوب یک هزار میلیارد ریال کلید خورد.