تورج سلیمان زاده
۸۸۷ نفر جذب سیستم آموزش و پرورش آذربایجان غربی شدند 24 بهمن 1399

۸۸۷ نفر جذب سیستم آموزش و پرورش آذربایجان غربی شدند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: امسال ۸۸۷ نفر از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد سیستم آموزش و پرورش استان شدند.