تمدید قراردادهای اجاره
شرایط تمدید قراردادهای اجاره در ایام کرونایی چگونه است؟ 20 بهمن 1399

شرایط تمدید قراردادهای اجاره در ایام کرونایی چگونه است؟

کارشناس و مشاور حقوقی گفت:با توجه به شیوع ویروس کرونا تمدید قرارداد‌های اجاره تغییر کرده است.